Cart

Privacy en Cookie Policy

Privacybeleid Bikersstore.nl.
Versie 1.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 September 2018.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid uiterst zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Wij respecteren uw privacy. We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Op deze pagina informeren we u over de gegevens die we verzamelen als u onze webshop gebruikt, en over waarom we dat doen. Die informatie geven we om inzichtelijk te maken hoe serieus we dit onderwerp nemen. Als er toch vragen resteren, schroom dan vooral niet contact op te nemen.

1) Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Bikersstore.nl
Website: https://www.bikersstore.nl
Inschrijfnummer KvK: 22050910
BTW-nummer: NL149508712B01

2) E-mailadres
Wij kunnen u in het kader van een gesloten overeenkomst aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten. Tenzij u bij het aangaan hiervan heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen. Die mogelijkheid om dat te doen is tijdens het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden alsnog dat niet te willen.
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3) Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling.

4) Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5) Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens (zoals uw kenteken) verwerken wij alleen indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren).

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6) Bijzondere persoonsgegevens
De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties.

7) Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
Uw gegevens worden uitsluitend gevraagd als ze relevant zijn voor de uitvoering van uw opdracht. Er wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en worden niet verder verspreid. Verder moet soms informatie intern gedeeld worden. Iedereen bij bikersstore.nl is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

8) Veiligheid opslag van gegevens
Op de pagina van de webshop waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9) Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10) Cookies/Google Analytics
De website van  Bikersstore.nl maakt  gebruik van Google Analytics. Deze dienst gebruiken wij om te kijken hoe vaak onze website bezocht wordt en hoe wij uw ervaring kunnen verbeteren! 

11) Bewaartermijn
Bikersstore.nl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verstrekt zijn.

12) Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@bikersstore.nl
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.